Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
I. Algemeen
1. Inleiding wet- en regelgeving binnenwateren
2. Wijzigingen
3. Reikwijdte aanwijzing
II. Binnenvaartwet
1. Inleiding
2. Opsporing
2.1. Gebruik van een schip terwijl het gebruik is onderbroken ( art. 17, vijfde lid, BVW )
2.2. Vaarbewijzen ( artt. 25 , 28 , 31 en 33 BVW )
2.3. Gevaar voor de openbare veiligheid ( art. 49, eerste lid, BVW )
2.3.1. Algemeen
2.3.2. Specifiek
2.3.3. Rijnvaart
3. Vervolging
3.1. Relatieve bevoegdheid
3.2. Afdoeningswijzen
4. Strafvordering
III. Varen onder invloed
1. Inleiding
2. Opsporing
2.1. Algemeen
2.1.1. Bevel tot medewerking
2.1.2. Wel of niet aanhouden
2.1.3. Verhoor en recht op consultatie
2.1.4. Weigering ademanalyse/bloedproef
2.2. Tegenonderzoek
2.2.1. Tegenonderzoek bij ademanalyse
2.2.2. Tegenonderzoek na tegenonderzoek bij ademanalyse
2.2.3. Tegenonderzoek bij bloed- en urineonderzoek
2.3. Interventies: vaarverbod
3. Vervolging
3.1. Artikel 27, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet
3.2. Artikel 27, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet
3.3. Artikel 28a, tweede en zevende lid, van de Scheepvaartverkeerswet
3.4. Artikel 28a, tiende lid, van de Scheepvaartverkeerswet
4. Strafvordering
IV. Interventies
1. Stilleggen van schepen
1.1. Bevoegdheden van bestuursorganen en toezichthouders
1.1.1. Algemene wet bestuursrecht (AWB)
1.1.2. Verkeersaanwijzing ( art. 9 SVW )
1.1.3. Onderbreking gebruik wegens staat schip
1.1.4. Stillegging van het werk en bevel de arbeid te staken
1.1.5. Last onder bestuursdwang ( art. 25 SVW )
1.1.6. Bestuursdwang (o.a. art. 44 BVW )
1.2. Bevoegdheden van opsporingsambtenaren
1.2.1. Algemene wet bestuursrecht (AWB)
1.2.2. Scheepvaartverkeerswet (o.a. art. 9 , 29 en 35 SVW)
1.2.3. Wet op de economische delicten (WED)
1.2.4. Politiewet
2. Vaarverbod bij ‘varen onder invloed’
V. Conventionele wateren; rijnvaart
1. Herziene Rijnvaartakte (HRA)
1.1. Kader
1.2. Strafrechtelijke handhaving
1.3. Bestuursrechtelijke handhaving
1.4. Rijnkruisend scheepvaartverkeer
2. Overige conventionele wateren
VI. Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Aanwijzing binnenvaart

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
1. Inleiding wet- en regelgeving binnenwateren
De wet- en regelgeving op de Nederlandse binnenwateren verschilt per water. Op enkele scheepvaartwegen zijn een specifiek verdrag en bijbehorende voorschriften van toepassing. Van belang is met name de Herziene Rijnvaartakte (ook wel: Akte van Mannheim 1868), die in Nederland geldt op de Rijn, het Pannerdensch Kanaal, de Lek en de Waal. Ter uitvoering van de HRA zijn door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg voor de ‘internationale Rijn’ specifieke voorschriften tot stand gebracht (zie hoofdstuk V).
De Nederlandse wetgeving voor de binnenvaart is voor een groot deel gebaseerd op die voorschriften en op Europese regelgeving. Van belang zijn met name de:
Scheepvaartverkeerswet (SVW)
De regels voor het verkeer op de Nederlandse binnenwateren en de territoriale zee zijn vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet , de ‘wegenverkeerswet voor de vaarweg’. In de SVW staan algemene regels voor het veilige verloop van het scheepvaartverkeer. De wet bevat onder meer het verbod op varen onder invloed (zie hoofdstuk III van deze aanwijzing). De SVW vormt eveneens de basis voor het beheer van scheepvaartwegen en het aanbrengen van verkeerstekens (zie ook het Besluit administratieve bepalingen scheepvaart , BABS).
Div. scheepvaartreglementen
De in de SVW neergelegde regels zijn voor de Nederlandse binnenwateren nader uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Op de internationale Rijn geldt het Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR) ; op andere conventionele (grens)wateren (Eems/Dollard, Westerschelde, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Gemeenschappelijke Maas) geldt het desbetreffende scheepvaartreglement. 1
Binnenvaartwet (BVW)
Deze wet en lagere regelgeving (binnenvaartbesluit, binnenvaartregeling) heeft onder meer betrekking op technische eisen voor binnenschepen, toegang tot de markt, bemanningsvoorschriften, vaarbewijzen en vaar- en rusttijden (zie hoofdstuk II van deze aanwijzing)
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)
Op het transport van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) van toepassing. Specifieke (technische) voorschriften zijn opgenomen in op deze wet gebaseerde regelingen als het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BvGs) en de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG). Het ADN ( Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation ) is een bijlage bij het VBG (zie de richtlijn voor strafvordering Binnenvaart)
Herziene Rijnvaartakte (Akte van Mannheim 1868) en uitvoeringsregelingen
Voor de internationale Rijn zijn door de CCR uitvoeringsregelingen tot stand gebracht (zie hoofdstuk V).