Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied rond luchtvaartterrein Ypenburg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 11 december 2014.
Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied rond luchtvaartterrein Ypenburg
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelet op artikel 8 van het Luchtverkeersreglement;
Besluit:
1.
Op dit besluit zijn de begripsbepalingen gegeven bij of krachtens de Wet Luchtverkeer van toepassing.
2.
Voorts wordt in dit besluit verstaan onder: ATZ Ypenburg;
de aerodrome traffic zone Ypenburg, het bijzonder luchtverkeersgebied, aangewezen rondom het militair luchtvaartterrein Ypenburg;recreatieve luchtvaartactiviteiten:
de activiteiten van de recreatieve luchtvaart, die gebruik maakt van het luchtvaartterrein op grond van de door of vanwege de Minister van Defensie, krachtens artikel 34, tweede lid, van de Luchtvaartwet, afgegeven vergunning voor medegebruik van dat luchtvaartterrein;Rotterdam FIO:
Rotterdam Flight Information Office; de dienst die belast is met het geven van luchtvaartinlichtingen vóór de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht;vliegcoördinator:
de functionaris die door de verantwoordelijke commandant is bevoegd verklaard namens hem leiding en toezicht uit te oefenen op de recreatieve luchtvaartbeoefening of het militaire luchtvaartterrein, buiten de militaire openstellingstijden.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 30-11-2012]
Het gebied, rondom het luchtvaartterrein Ypenburg, begrensd door een cirkelboog met een straal van 2 zeemijlen rondom de positie 52°02'38" NB en 04°22'19" OL tot 1500 ft vanaf grond of water, wordt aangewezen als een bijzonder luchtverkeersgebied, ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van de recreatieve luchtvaartactiviteiten, dagelijks gedurende de daglichtperiode.
1.
Het uitvoeren van een vlucht in het in artikel 2 genoemde gebied is verboden voor luchtverkeer dat geen deel uitmaakt van de recreatieve luchtvaartactiviteiten.
2.
Aanvang en beëindiging van recreatieve luchtvaartactiviteiten worden door de vliegcoördinatoren van Ypenburg gemeld aan Rotterdam FIO.
3.
De vliegcoördinatoren van Ypenburg zijn telefonisch bereikbaar gedurende de recreatieve luchtvaartactiviteiten. Bij aanmelding van de betreffende activiteiten wordt het telefoonnummer bekend gesteld.
4.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst van het luchtvaartterrein Rotterdam een klaring is verkregen tot het kruisen van de ATZ Ypenburg.
5.
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op luchtvaartuigen van het onderdeel Operationele samenwerking van de Landelijke eenheid of luchtvaartuigen die worden ingezet t.b.v. opsporings- of reddingsacties.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 30-11-2012]
Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 oktober 1994.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 11 oktober 1994.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze,
het
hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst