Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bewakingspersoneel luchtvaartterreinen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing bewakingspersoneel luchtvaartterreinen
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 37a, eerste lid, onder b, sub 2, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47)
Besluit
Artikel 1
Op de luchtvaartterreinen Schiphol, Rotterdam, Eelde en Maastricht en op de militaire luchtvaartterreinen Eindhoven en Twente, voor zover het de burgerluchtvaart betreft, worden als bewakingspersoneel aangewezen de militairen van de Koninklijke marechaussee, voor zover dezen zijn tewerkgesteld op het desbetreffende luchtvaartterrein.
Artikel 2
Tot 1 januari 1995 worden op het luchtvaartterrein Maastricht mede als bewakingspersoneel aangewezen de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, voor zover zij werkzaam zijn op dit luchtvaartterrein.
Artikel 3
De personen aangewezen bij artikel 1 nemen bij de uitoefening van de controle als bedoeld in artikel 37g van de Luchtvaartwet de aanwijzingen van de Minister van Justitie in acht.
Artikel 4
De Beschikking aanwijzing bewakingspersoneel van 15 juli 1991 van de Minister van Justitie wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze ministeriële regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.
Artikel 6
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet tot wijziging van de Politiewet in verband met het opdragen aan de Koninklijke marechaussee van de politie- en veiligheidstaak op de luchthaven Schiphol en op andere aan te wijzen luchtvaartterreinen in werking treedt.
De
Minister