Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (Stb. 1996, 127);
Mede gelet op de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 18 mei 1995 (protocol 1995-I-21);
Besluit:
Artikel 1
De bevoegde autoriteit, plaatselijk bevoegde autoriteit dan wel de bevoegde instantie, bedoeld in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 , is:
1. de Minister van Verkeer en Waterstaat in de artikelen:
2. de Directeur-Generaal Goederenvervoer in artikel:
3. de voorzitter van de commissie van Deskundigen te Rotterdam in de artikelen:
4. De Hoofdingenieur-Directeur van het het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de directie Oost-Nederland, dan wel de Hoofdingenieur-Directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland, ieder voorzover het zijn ambtsgebied betreft, in de artikelen:
5. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de artikelen:
6. De ambtenaren, genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering , in de artikelen:
7. de Dienst Wegverkeer in artikel:
en in de bijlage H, onderdeel B, 1 .
Artikel 2
De regering van 26 februari 1988, directoraat-generaal van het verkeer nr. WJZ/V 821716 (Stcrt. 47), wordt ingetrokken.
Artikel 3
De regeling treedt in werking met ingang van 6 maart 1996.
Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.
De
Minister