Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bevoegde autoriteit typegoedkeuring navigatielantaarns

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Regeling houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit bedoeld in de Voorschriften omtrent de kleur en de sterkte der lichten, alsmede omtrent de goedkeuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart 1990
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 1, derde lid, van het Besluit typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990 (Stb. 611);
Besluit:
1.
De Minister van Verkeer en Waterstaat beslist op een verzoek om typegoedkeuring van een navigatielantaarn en verleent bij een typegoedkeuring een goedkeuringsnummer.
2.
Een verzoek om typegoedkeuring wordt ingediend bij de Vaarwegmarkeringsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
De Directeur-Generaal Goederenvervoer brengt ter kennis van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de typen navigatielantaarns waaraan een typegoedkeuring is verleend onder vermelding van het verleende goedkeuringsnummer.
Artikel 3
De regeling, houdende aanwijzing van de dienst, belast met de keuring der navigatielantaarns voor de Rijnvaart van 26 november 1987, nr. RJV 34035 (Stcrt. 1987, 237), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 7 februari 1991
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De plv. secretaris-generaal,