Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Kanaal van Gent naar Terneuzen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Kanaal van Gent naar Terneuzen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdeel a, 1°, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen;
Besluit:
Artikel 1
De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, 1°, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, is:
voor zover het betreft de vaarweg, de zijkanalen en de objecten waar de zorg voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer en de technische zorg is opgedragen aan het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, in de artikelen:
2, eerste lid, onderdelen d en i;
2, tweede lid, onderdeel c;
3, zesde lid;
6, eerste lid, onderdeel c;
9, vierde lid, vijfde lid, onderdeel b, zesde lid, zevende lid, onderdeel c, en elfde lid;
13, zevende lid;
18, tweede en derde lid;
19, zesde lid;
30, derde lid, onderdeel c;
38, tweede lid;
39, eerste, tweede, vierde, vijfde en twaalfde lid;
40;
41, negende lid;
42, derde en vierde lid;
43, eerste lid;
45, vierde lid;
46;
47, onderdeel a;
48;
49;
49a, tweede lid;
49b, tweede lid;
53, eerste en tweede lid.
Artikel 2
De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit van het kanaal van Gent naar Terneuzen DGSM/J 30.334/92 d.d. 10 maart 1992 (Stcrt. 1992, 57), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993. Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 april 1993
De
Minister