{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bevoegde auditinstellingen GBA (PricwaterhouseCoopers NV, OSRM)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing bevoegde auditinstellingen GBA (PricwaterhouseCoopers NV, OSRM)
De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;
Gelezen het schriftelijke verzoek van de firma PricewaterhouseCoopers N.V., OSRM van 3 augustus 1999 om ingevolge paragraaf 1.5 van de circulaire an 14 juli 1999, kenmerk BPR99/U71885 (Strct. 1999, nr. 149), houdende voorschriften inzake de uitvoering van de verplichte periodieke controle van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (verder: de circulaire), aangewezen te worden als instelling die bevoegd is tot de uitvoering van de periodieke GBA-audit, en de bijlage, zijnde het rapport van de Stichting Raad voor Accreditatie van 22 juli 1999, Registratienummer N 005, waaruit blijkt dat genoemde firma aan de in paragraaf 1.5 en bijlage 2 van de circulaire gestelde criteria voor de bekwaamheid van de instellingen die GBA-audits uitvoeren en hun medewerkers voldoet;
Besluit:
Artikel 1
De firma PricewaterhouseCoopers N.V., OSRM wordt aangewezen als bevoegde audit-instelling tot uitvoering van de periodieke GBA-audit, als bedoeld in de circulaire.
1.
Tot de uitvoering van het inhoudelijke deel respectievelijk het procesmatige deel van een audit, als bedoeld in hoofdstuk 2 respectievelijk hoofdstuk 3 van de circulaire, zijn de medewerkers van de firma PricewaterhouseCoopers N.V., OSRM bevoegd, die blijkens een toetsingsrapport van de Raad voor Accreditatie voldoen aan de in paragraaf 1.5 en bijlage 2 van de circulaire genoemde criteria.
2.
Een lijst met de namen van de in het eerste lid bedoelde medewerkers wordt periodiek door of namens de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid op een gepaste wijze aan de gemeentebesturen bekend gemaakt.
Artikel 3
De firma PricewaterhouseCoopers N.V., OSRM en de in artikel 2, eerste lid, bedoelde medewerkers, zijn verplicht de periodieke GBA-audit uit te voeren conform de bij of krachtens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de circulaire gegeven voorschiften.
Artikel 4
De firma PricewaterhouseCoopers N.V., OSRM verstrekt aan de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid spontaan en op verzoek tijdig de inlichtingen die van belang zijn voor de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999 en wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
Den Haag, 30 augustus 1999
De
Minister