Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bevoegd gezag Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanwijzing bevoegd gezag Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 1, onderdeel c, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;
Besluit:
a. burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, voor het bepaalde in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;
b. de directeur Scheepvaart van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, voor het bepaalde in artikel 1, onderdeel c, onder 2°, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer;
c. de Souschef Faciliteren van de Koninklijke Marine te Den Helder, voor het bepaalde in artikel 1, onderdeel c, onder 3°, van het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 20 september 2010, houdende vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Scheepvaartreglement territoriale zee, het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, het Besluit houdende het van toepassing verklaren van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, het Scheepvaartreglement Eemsmonding en het Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer (Stb. 748) in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing bevoegd gezag Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister