Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2004.
Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering Ziekenfondswet en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;
Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 23 april 1998 (ZFR 1998, nummer 778b);
Besluit:
Artikel 1
Voor het jaar 1999 zijn voor de beheerskosten Ziekenfondswet van de ziekenfondsen ten laste van de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de Ziekenfondswet, middelen besteedbaar ter grootte van f 870.200.000.
Artikel 2
Voor het jaar 1999 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor BZ tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, als bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, middelen besteedbaar ter grootte van f 98.900.000.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: ’Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999’.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
minister