Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing Berkel en Rodenrijs als gemeente met een omvangrijke opgave woningbouw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 februari 2011. U leest nu de tekst die gold op 22 februari 2011.
Aanwijzing Berkel en Rodenrijs als gemeente met een omvangrijke opgave woningbouw
De Staatssecretaris van Financiën, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (mw. A. G. M. van de Vondervoort) en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;
Overwegende dat de woningbouwopgave van de gemeente Berkel en Rodenrijs op de in het Vinex-uitvoeringsconvenant Stadsregio Rotterdam van 11 juli 1995 benoemde lokatie: Noordrand II/III, 1800 woningen bedraagt in de periode tot het jaar 2005;
dat de gemiddelde jaarlijkse woningbouwopgave in de aanwijzingsperiode gezien de opgave van de gemeente (brief van 28 november 1994, kenmerk GJvK/PdF/2 (2377), tenminste 3% van de woningvoorraad op 1 januari 1994 bedraagt;
dat een overeenkomst over de ontwikkeling en de uitvoering van de bouwlocatie Noordrand II/III op 11 juli 1995 zowel is ondertekend door de gemeente Berkel en Rodenrijs als de centrumgemeente, te weten Rotterdam;
Gelet op de artikelen 2.1.1 en 2.1.2, in het bijzonder het achtste en het elfde lid van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984;
Gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën (brief van 27 maart 1996, kenmerk Rgf 14.20/026.002), Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (brief van 31 januari 1996, kenmerk DRG/ARO/114243) en gehoord het gemeentebestuur van Berkel en Rodenrijs;
Besluiten:
1
de gemeente Berkel en Rodenrijs voor de toepassing van artikel 2.1.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 aan te wijzen als gemeente met een omvangrijke opgave ten aanzien van woningbouw voor een periode van 5 aaneengesloten jaren, ingaande 1995;
2
het aantal woningen dat in het kader van de omvangrijke opgave ten aanzien van de woningbouw in de gemeente Berkel en Rodenrijs naar verwachting gereed zal komen in de onderscheiden jaren als volgt vast te stellen:
voor het jaar 1995 op 100;
1996 op 175;
1997 op 350;
1998 op 500;
1999 op 675;
3
deze beschikking te zenden aan het gemeentebestuur van de gemeente Berkel en Rodenrijs;
4
een afschrift van deze beschikking te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en aan de Raad voor de gemeentefinanciën;
5
deze beschikking te plaatsen in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 8 juli 1996
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris