Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing belangenbehartiger automobielbranche

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2007.
Regeling houdende aanwijzing belangenbehartiger automobielbranche alsmede vaststelling doeleinden gebruik gegevens kentekenregister
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 9, onderdeel d, en 15, tweede lid, van het Kentekenreglement;
Besluit:
Artikel 1
Als organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigt waaraan gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, met uitzondering van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een motorrijtuig, wordt aangewezen de Stichting RDC.
1.
Onverminderd het voor het overige in artikel 15, tweede lid, van het Kentekenreglement bepaalde, mag de Stichting RDC de uit het kentekenregister verstrekte gegevens, met uitzondering van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van motorrijtuigen, naast de in artikel 14, eerste lid, van het Kentekenreglement genoemde doeleinden, gebruiken voor de volgende doeleinden:
a. de identificatie van motorrijtuigen voor voertuiginformatiesystemen ten behoeve van onder meer:
veiligheids- en milieu-inspecties,
het systeem van de Stichting Nationale Autopas,
het overschrijven van de motorrijtuigenbelasting, en
het bevragen van gegevens omtrent de belasting van personenauto's en motorrijwielen;
b. het uitvoeren van direct-marketing activiteiten ten behoeve van derden binnen de voertuigbranche;
c. het verstrekken van gegevens aan:
voertuigimporteurs en voertuigfabrikanten, voertuigbedrijven en voertuigonderdelenbedrijven, zulks ten behoeve van het onderhouden van het eigen klantenbestand en direct-marketingactiviteiten van de voertuigbranche,
onderzoeksbureau's, ten behoeve van marktonderzoek binnen de voertuigbranche in opdracht van voertuigimporteurs, voertuigfabrikanten, voertuigbedrijven en voertuigonderdelenbedrijven.
1.
De Stichting RDC draagt er zorg voor dat passende maatregelen worden genomen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen over wie gegevens, afkomstig uit het kentekenregister, worden verstrekt. Hiertoe verstrekt de Stichting RDC slechts gegevens aan derden onder voorwaarden die deze bescherming waarborgen.
2.
Op verzoek van de beheerder van het kentekenregister verwijdert de Stichting RDC de door de beheerder bij het verzoek aangegeven, eerder uit het kentekenregister aan de Stichting RDC verstrekte gegevens.
Artikel 4
De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 oktober 1993, RV 161425, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende aanwijzing belangenbehartiger automobielbranche (Stcrt. 208) wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 december 1994
De
minister