Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Opsporing
Relatieve bevoegdheid
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing belading van voertuigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Aanwijzing belading van voertuigen
Achtergrond
Ter handhaving van artikel 31 van de Wet goederenvervoer over de weg juncto artikel 6a van het Besluit goederenvervoer over de weg in verbinding met de artikelen 5.1.2, 5.18.17 en 5.18.18 van het Voertuigreglement, worden zowel door de politie als de IVW/DV controles uitgevoerd op beladen voertuigen en samenstellen van voertuigen, door het verrichten van metingen (d.m.v. wiellastmeters) en/of wegingen (d.m.v. weegbruggen). De door deze artikelen beschermde belangen zijn niet alleen het tegengaan van oneerlijke concurrentie, maar ook de beperking van schade aan de weg (rijsporen) en de handhaving van de verkeersveiligheid (remvertraging).
Bij meting met behulp van een wiellastmeter volgt bij sommige systemen een print-out (telstrookje) met daarop het resultaat. Deze print-out bevat bruto gegevens. De gecorrigeerde waarde wordt in het proces-verbaal opgenomen. Dit strookje kan aan de bestuurder van de vrachtauto worden meegegeven.
Samenvatting
In deze aanwijzing wordt aangegeven wanneer opsporingsambtenaren proces-verbaal dienen op te maken in het geval van overbelading c.q. onjuiste belading.
Opsporing
Het rekenprogramma van de KLPD berekent na invulling van de gevraagde waarden op vrij eenvoudige wijze de percentages van de overschrijdingen. Het verdient aanbeveling, ter voorkoming van fouten, dat ook andere handhavingsdiensten hiervan gebruik makenSamenstellen van voertuigen (vrachtauto en aanhangwagen en trekker en oplegger)
In de WGW worden een (trekkend) motorrijtuig, een aanhangwagen en het samenstel van trekker en oplegger gedefinieerd als een vrachtauto. De onderscheiden voertuigen van een trekker/oplegger zoals aangetroffen op de weg kunnen elkaar danig beïnvloeden. Het loskoppelen van zo’n samenstel voor het wegen daarvan brengt praktische problemen met zich mee. Mede in het licht van de definities in de WGW, blijft het apart wegen van elk voertuig bij het samenstel trekker met oplegger, om de maximaal toegestane massa per voertuig vast te stellen, daarom in beginsel achterwege. Hetzelfde geldt eveneens voor het loskoppelen van de trekker/oplegger om de koppelingsdruk vast te stellen.
Met gebruikmaking van het in het kentekenbewijs en/of kentekenregister genoemde ledige massa van de trekker, kunnen de volgende waarden worden berekend:
de last onder de koppeling van de oplegger;
de massa van de oplegger.
De uitkomst van deze berekende waarden en eventuele overschrijdingen kunnen, in verband met de verkeersveiligheid, worden gebruikt voor het toepassen van de maatregel. Hierbij wordt voor de afzonderlijke voertuigen van dezelfde waarden uitgegaan als bij een motorrijtuig met aanhangwagen.
Bij het constateren van een te hoge koppelingsdruk waarbij de metingen plaatsvinden met wiellastmeters, wordt in beginsel proces-verbaal opgemaakt voor de (meestal tegelijkertijd voorkomende) aslastoverschrijding (of eventueel andere onder de Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen vallende overtredingen), ook als deze overtreding leidt tot een lager aantal sanctiepunten. Wanneer geen andere tegelijkertijd voorkomende overtreding vallend onder deze Richtlijn wordt geconstateerd, wordt voor een te hoge koppelingsdruk proces-verbaal opgemaakt.1. Art. 5.18.17 Voertuigreglement1.1. Overschrijding van de toegestane maximum last van enige as of asstel van een motorrijtuig en/of aanhangwagen.
1.1.1 Wanneer de toegestane maximum last van enige as of asstel met 10% of meer wordt overschreden, dient proces-verbaal te worden opgemaakt.
1.1.2 Wanneer de toegestane maximum last van enige as of asstel met 20% of meer wordt overschreden dient naast het opmaken van proces-verbaal, te worden overgegaan tot het opleggen van de maatregel van overladen.1.2 Overschrijding van de toegestane maximum massa van een motorrijtuig en/of aanhangwagen en overschrijding van de som van de aslasten van een motorrijtuig en/of autonome aanhangwagen.
1.2.1 Wanneer de toegestane maximum massa met 5% of meer wordt overschreden of de som van de aslasten de toegestane maximum massa met 5% of meer overschrijdt, dient proces-verbaal te worden opgemaakt.
1.2.2 Wanneer de toegestane maximum massa met 10% of meer wordt overschreden of de som van de aslasten de toegestane maximum massa met 10% of meer overschrijdt, dient naast het opmaken van proces-verbaal, te worden overgegaan tot het opleggen van de maatregel van overladen.1.3 Overschrijding van de toegestane maximum last onder de koppeling.
1.3.1 Wanneer de toegestane maximum last onder de koppeling met 10% of meer wordt overschreden, dient proces-verbaal te worden opgemaakt.
1.3.2 Wanneer de toegestane maximum last onder de koppeling met 20% of meer wordt overschreden dient naast het opmaken van proces-verbaal, te worden overgegaan tot het opleggen van de maatregel van overladen.2. Art. 5.18.18 Voertuigreglement 2.1. De totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens bedraagt meer dan de op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa.
2.1.1 Wanneer door het trekkende voertuig een oplegger / aanhangwagen wordt voortbewogen waarvan de totale massa of de som van de aslasten meer bedraagt dan de in het kentekenbewijs van het trekkende motorvoertuig of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa dient bij een overschrijding van 10% of meer proces-verbaal te worden opgemaakt.
2.1.2 Wanneer door het trekkende voertuig een oplegger / aanhangwagen wordt voortbewogen waarvan de totale massa of de som van de aslasten meer bedraagt dan de in het kentekenbewijs van het trekkende motorvoertuig of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximum massa, dient bij een overschrijding van 20% of meer de maatregel van overladen te worden toegepast.2.2 Overschrijding van de toegestane maximum massa of de som van de aslasten van samenstellen van voertuigen.
2.2.1 Wanneer de in het kentekenbewijs of het in kentekenregister van het samenstel vermelde toegestane maximum massa wordt overschreden met 5% of meer of als de som van de aslasten deze toegestane maximum massa overschrijdt met 5% of meer dient proces-verbaal te worden opgemaakt.
2.2.2 Wanneer de in het kentekenbewijs of in het kentekenregister van het samenstel vermelde toegestane maximum massa wordt overschreden met 10% of meer of als de som van de aslasten deze toegestane maximum massa overschrijdt met 10% of meer dan dient naast het opmaken van proces-verbaal, te worden overgegaan tot het opleggen van de maatregel van overladen.2.3 Overschrijding van de toegestane maximum massa of de som van de aslasten van een voertuig of een samenstel van voertuigen van meer dan 50.000 kg., niet zijnde een rijdend werktuig.
2.3.1 Wanneer de totale massa of de som van de aslasten van een voertuig of een samenstel van voertuigen, niet zijnde een rijdend werktuig, meer bedraagt dan 50.000 kg dient bij een overschrijding van 5% of meer procesverbaal te worden opgemaakt.
2.3.2 Wanneer de totale massa of de som van de aslasten van een voertuig of een samenstel van voertuigen, niet zijnde een rijdend werktuig, meer bedraagt dan 50.000 kg dient bij een overschrijding van 10% of meer, naast het opmaken van een proces-verbaal, te worden overgegaan tot het opleggen van de maatregel van overladen.
Relatieve bevoegdheid
Een proces-verbaal wordt in beginsel ingezonden aan het parket van het arrondissement waar:
een NV of BV de statutaire vestigingsplaats heeft;
het adres zoals is opgenomen in het uittreksel KVK is gelegen van een VOF/CV of Stichting;
een eigenaar van een eenmanszaak of de bestuurder (chauffeur) de woonplaats heeft;
de pleegplaats is gelegen bij een buitenlandse vervoerder.
Overgangsrecht
De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding op de datum van inwerkingtreding.