Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. werkingssfeer
Artikel 3. uitvoering van de aanwijzing
Artikel 4. invoering AAN- en VIA-beheersmodel per 2012
Artikel 5. keuze AAN- of VIA-beheersmodel
Artikel 6. declaratievoorschriften bij AAN-declareren
Artikel 7. declaratievoorschriften bij VIA-declareren
Artikel 8. vaststelling en afdracht overschrijding
Artikel 9. herijking honorariumcomponent en bepalen tariefsoort
Artikel 10. inwerkingtreding
Artikel 11. citeertitel
Artikel 12. publicatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 een AAN- en VIA-beheersmodel voor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde zorg in.
2.
De minister stelt jaarlijks een vast macrobudget voor de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten vast. Voor 2012 bedraagt dit € 2029,7 miljoen (volumeniveau 2012 en prijspeil 2012). De minister maakt het bedrag voor de jaren 2013 en 2014 per brief bekend.
3.
Op basis van dit macrobudget stelt de zorgautoriteit jaarlijks per instelling een omzetplafond vast voor alle bij die instelling toegelaten vrijgevestigd medisch specialisten gezamenlijk.
4.
Voor 2012 reserveert de zorgautoriteit 3,2% van dit macrobudget ten behoeve van een adequaat verdeelmodel voor de omzetplafonds per instelling dat ruimte biedt voor verschuiving van productie tussen de instellingen.
5.
Bij de vaststelling van het omzetplafond per instelling voor 2012 betrekt de zorgautoriteit het Convenant en de nader door haar te bepalen historische omzet van de vrijgevestigd medisch specialisten in die instelling in 2009.