Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing beheerder justitiële documentatiedienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2004.
Regeling houdende de aanwijzing van de beheerder van de afdeling van de justitiële documentatiedienst ten departemente
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 3 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaar die is belast met het beheer van de gegevens betreffende personen wier geboorteplaats buiten Nederland is gelegen of onbekend is, alsmede betreffende rechtspersonen, vennootschappen, andere verenigingen van personen of doelvermogens, wordt aangewezen de directeur van de Centrale Justitiële Documentatiedienst te Almelo.
Artikel 2
Het besluit van 28 november 1988, hoofddirectie organisatie rechtspleging en rechtshulp, no. 1686/888 (Stcrt. 1988, nr. 247) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 maart 1994
De van Justitie ,
Minister
Namens de Minister ,
De
directeur-generaal Rechtspleging