Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 14 mei 2004.
Aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen 373, 391, 541, tweede lid, 556, eerste lid, en 587, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
Voor de uitvoering van opdrachten of werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 373, 391, 541, tweede lid, 556, eerste lid , en 587, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering worden aangewezen:
a. ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Politiewet 1993;
b. ambtenaren, werkzaam bij de gerechten en genoemd in artikel 14, tweede lid, en artikel 145, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
c. ambtenaren, werkzaam bij de onderdelen van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 134, eerste lid, onder b tot en met d, van de Wet op de rechterlijke organisatie;
d. ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën welke opsporingsbevoegdheid bezitten;
e. ambtenaren, werkzaam in een penitentiaire inrichting;
f. ambtenaren, werkzaam in een rijksinrichting voor justitiële kinderbescherming;
g. ambtenaren, werkzaam in een rijksinrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden;
h. functionarissen, werkzaam in een particuliere inrichting voor justitiële kinderbescherming;
i. functionarissen, werkzaam in een particuliere justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden;
j. functionarissen, werkzaam in een niet-justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden;
k. functionarissen, die door het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden worden belast met de invordering van geldboeten en administratieve sancties.
Artikel 2
Het besluit van de 27 april 1995, nr. 490067/895, betreffende aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen ten behoeve van uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
Den Haag, 19 december 2001
De
Minister