Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ambtelijke testinstelling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ambtelijke testinstelling
De minister van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende dat het typekeuren van radio-elektrische inrichtingen tot januari 1989 geschiedt door het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie:
dat het typekeuren van radio-elektrische inrichtingen met ingang van 1 januari 1989 door erkende testinstellingen zal plaatsvinden;
dat terwille van een soepele overgang van de oude situatie naar de nieuwe situatie het wenselijk is dat na 1 januari 1989 nog typekeuringen door het Bureau Typekeuringen van de Directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zullen worden verricht;
dat nieuwe aanvragen voor typekeuring tot 1 september 1989 bij het Bureau Typekeuringen kunnen worden ingediend;
dat ingediende aanvragen slechts zullen worden geaccepteerd voor zover er nog geen keuringsmogelijkheden zijn bij erkende testinstellingen en de afhandeling van de aanvragen mogelijk is binnen de periode gedurende welke het Bureau Typekeuringen als ambtelijke testinstelling wordt aangewezen; Gelet op de artikelen C.3.1, eerste lid en F.4.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1988, 552);
Besluit:
Artikel 1
Het Bureau Typekeuringen van de Directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt voor de periode van 1 januari 1989 tot 1 januari 1990 aangewezen als testinstelling voor het testen van zendinrichtingen welke zijn bestemd voor landmobiele telecommunicatie en van ontvanginrichtingen als bedoeld in artikel F.4.1. van het Besluit radio-elektrische inrichtingen .
Artikel 2
Deze beschikking treedt inwerking op 1 januari 1989 en kan worden aangehaald als: Aanwijzing ambtelijke testinstelling.
's-Gravenhage, 19 december 1988
De
minister