{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing als representatieve organisatie in kader van z.f.w. en w.t.g.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.
Aanwijzing als representatieve organisatie in kader van z.f.w. en w.t.g.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelezen het verzoek van de vereniging Ambulancehulpverlening Nederland van 2 april 1996, kenmerk ETZ 241.96/mv;
Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 3, eerste lid, en 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 28 november 1996, kenmerk JA/54382/96, en het rapport van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg van 13 augustus 1996, kenmerk CV/mdv/A/96/077;
Besluit:
Artikel 1
Als representatieve organisatie bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 3, eerste lid , en 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg van ambulancevervoerders wordt aangewezen de vereniging Ambulancehulpverlening Nederland, gevestigd te ’s-Gravenhage.
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984 .]
Artikel 3
[Wijzigt het Besluit Kamers COTG.]
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De voornoemd,
minister
namens deze,
de waarnemend Directeur Verzekeringen en Prijsvorming Zorgsector ,