Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing als oppervlaktewateren (Drenthe)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Aanwijzing als oppervlaktewateren (Drenthe)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe:l-
Het Meppelerdiep;-
De Drentsche Hoofdvaart;-
Het Noord-Willemskanaal;-
Het Verbindingskanaal om Assen;-
de Mond van het oude Diep nabij de Kaap te Meppel;-
het Van Holthe's vaartje;-
het benedenpand van de Molenwijk te smilde;-
de waterleiding ten zuiden van het Veenhuizer kanaal;-
de waterleidingen en sloten langs de rijkswegen.
een en ander voor zover genoemde wateren zijn gelegen binnen de provincie Drenthe en in beheer zijn bij het Rijk.
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe van 28 maart 1972, nr. 55/901, 2e afdeling;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten:
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.
Besluit:
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1973.
's-Gravenhage, 18 mei 1973
De voornoemd,
Minister
Namens de ,
Minister
De . I.d.-g
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat