{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing als ambtenaar

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Beschikking aanwijzing ambtenaar besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel
De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,
Degene die krachtens een ambtelijke aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij de directie politie van het ministerie van Justitie of bij de directie politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en die de wens daartoe te kennen geeft, wordt aangewezen als ambtenaar in de zin van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel , met dien verstande dat:
Gelet op artikel 1, onderdeel b, 8, van het Besluit Sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel:
Besluiten:
a. de in de aanhef bedoelde functionarissen tot het moment van inwerkingtreding van de in het kader van het nieuwe bestel te ontwerpen Politiewet tevens kunnen worden herplaatst bij het ministerie van Justitie onderscheidenlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken;
b. voor de toepassing van artikel 3 van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel ten aanzien van de in de aanhef bedoelde functionarissen voor zover werkzaam bij de directie politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor ‘Minister van Justitie’ wordt gelezen: Minister van Binnenlandse Zaken.
Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 17 december 1991
De van Justitie ,
Minister
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister