Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
Afpakmogelijkheden
1. De te onderscheiden afpakmogelijkheden
2. Uitgangspunten
3. Afstemming ter voorkoming van cumulatie
Zicht op crimineel vermogen
4. Opsporing en financieel onderzoek
Beslaglegging
5. Conservatoir beslag ( art. 94a Sv)
6. Uitgangspunten bij ontneming
6.1. Commune delicten
6.2. Economische- en milieudelicten
6.3. Sociale zekerheidsfraude
6.4. Fiscale delicten 2
6.5. Faillissement
6.6. Benadeelde derden
7. Voordeelberekening
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Aanwijzing afpakken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
1. De te onderscheiden afpakmogelijkheden
Aan de afpakketen staan uiteenlopende strafrechtelijke afpakmogelijkheden ter beschikking.
a. Het strafrecht kent een aantal vermogenssancties. De officier van justitie kan:
verbeurdverklaring vorderen ( art. 33a van het Wetboek van Strafrecht (Sr))
ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen ( art. 36e Sr)
geldboete vorderen waaronder begrepen afroomboete (bijvoorbeeld art. 6 lid 1 WED)
een schikking ( art. 511c Sv) aanbieden
een transactie met financiële voorwaarde(n) ( art. 74 Sr) aanbieden
een strafbeschikking met ontnemingscomponent uitvaardigen.
De officier van justitie kan ook kiezen voor sancties die een vergelijkbare werking hebben en een schadevergoedingsmaatregel vorderen ( art. 36f Sr), schadevergoeding als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke veroordeling vorderen ( art. 14c, lid 2, sub 1 Sr), een schadevergoeding als onderdeel van een transactie ( art. 74, lid 2 Sr) aanbieden of een schadevergoeding als voorwaarde voor sepot stellen.
b. Daarnaast hebben de partners in de afpakketen mogelijkheden tot afpakken volgens het fiscaal recht, het bestuursrecht en het civielrecht.
Behalve strafrechtelijke afpakmogelijkheden heeft het OM ook civielrechtelijke bevoegdheden die in het kader van afpakken relevant kunnen zijn, zoals (het vorderen van de) ontbinding van een rechtspersoon.
Daarnaast staat binnen het strafrecht de maatregel tot ontzetting uit beroep of ambt ( art. 28 Sr) ter beschikking om nieuw misbruik van beroep of ambt te voorkomen.
Verder staan aan de partners in de afpakketen eveneens diverse mogelijkheden ter beschikking die aansluiten op de strafrechtelijke mogelijkheden tot afpakken. Ook het initiëren van tuchtrecht (bijvoorbeeld met het oog op een beroepsverbod) kan een goede aanvulling zijn.