Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing adviseur in m.e.r.-plichtige activiteiten van de rijksoverheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.
Aanwijzing adviseur in m.e.r.-plichtige activiteiten van de rijksoverheid
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op artikel 41a, tweede lid, onder a, van Hoofdstuk 4A (Milieu-effectrapportage) van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133).
Besluit:
Artikel 1
Indien in milieu-effectrapportage het bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is, treedt krachtens artikel 41a, tweede lid, onder a, van de Wabm, als adviseur op:
a. de ter plaatse van de m.e.r.-plichtige activiteit bevoegde regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, dan wel
b. in overige gevallen, waarbij de activiteit niet plaatsgebonden is, de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan alle regionale inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.
's-Gravenhage, 10 mei 1990
De
minister