{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Aanwijzigingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 9 juli 2009.
Aanwijzingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee
De Minister van Justitie en de Minister van Defensie,
Gelet op artikel 141, aanhef en onder c, van het Wetboek van Strafvordering:
Besluiten:
Artikel 1
De officieren, de onderofficieren en de in artikel 2 genoemde andere militairen der Koninklijke marechaussee zijn met de opsporing van strafbare feiten belast in alle gevallen waarin zij werkzaam zijn in de uitoefening van de taken welke hun zijn opgedragen bij artikel 6 Politiewet 1993 of andere wetten.
1.
De in artikel 2 bedoelde andere militairen der Koninklijke marechaussee zijn de beroepsmarechaussees der eerste klasse aangesteld voor onbepaalde tijd, op wier akte van aanstelling hun bevoegdheid door of namens de commandant der Koninklijke marechaussee is aangetekend.
2.
De in het eerste lid bedoelde aantekening wordt alleen gesteld indien de betrokkene geschikt en bekwaam is geoordeeld.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.
Artikel 4
Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzigingsbeschikking opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee.
Deze regeling zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 maart 1994
De van Justitie , a.i.
Minister
De van Defensie ,
Minister