Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aangewezen scholen
Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding
Artikel 3. Vergoeding materiële instandhouding oetc
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997-1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997-1998
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 95, van de Wet op het basisonderwijs;
Besluit:
Artikel 1. Aangewezen scholen
Deze regeling geldt:
a. voor basisscholen die op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 96a, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs meer formatie toegekend hebben gekregen voor de periode van 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998 dan de formatie krachtens het Formatiebesluit WBO 1992 en
b. voor basisscholen die op grond van artikel 15 van het Formatiebesluit WBO 1992 oetc-formatie toegekend hebben gekregen voor (een gedeelte van) het schooljaar 1997-1998.
Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding
In aanvulling op het vergoedingsbedrag betreffende de in artikel 92, van de WBO bedoelde voorzieningen komen de in artikel 1 onder a. genoemde scholen op jaarbasis in aanmerking voor een aanvullend bedrag van f 3.014,85 per op grond van artikel 96a,derde lid van de Wet op het basisonderwijs toegekende fte. Het aanvullende bedrag wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover de aanvullende formatie is toegekend en naar rato van dit bovengenoemde aantal fte's.
Artikel 3. Vergoeding materiële instandhouding oetc
De in artikel 1 onder b genoemde scholen ontvangen een aanvullend bedrag van f 42,18 per oetc-leerling. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor groepsafhankelijke programma's van eisen (f 29,86) alsmede voor onderhoud, vervanging en vernieuwing van het onderwijsleerpakket (f 12,32) ten behoeve van het onderwijs in eigen taal en cultuur (oetc).
Artikel 4. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: “Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997-1998”.
De
staatssecretaris