Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Registratie aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond
Artikel 2. Tijdpad
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. 4 Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WEC;
Besluit:
1.
De leerlingenadministratie van de school bevat een registratie van het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Formatiebesluit WEC.
2.
Met betrekking tot de leerlingen bedoeld in het eerste lid bevat de leerlingenadministratie van de school een document aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat:
a. de leerling behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;
b. ten minste een van de ouders of voogden van de leerling afkomstig is uit Griekenland, Italië,voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;
c. ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba;
d. ten minste een van de ouders of voogden van de leerling door onze minister van justitie als vluchteling is toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet (Stb.1965, 40);
e. ten minste een van de ouders of voogden van de leerling afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië.
Artikel 2. Tijdpad
De documenten bedoeld in artikel 1, tweede lid zijn op de leerlingenadministratie aanwezig met ingang van 1 augustus 1998 voor zover het betreft leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die in het schooljaar 1998/1999 op de school worden ingeschreven. Vanaf 1 augustus 1999 geldt dit vereiste met betrekking tot alle leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die op de school zijn ingeschreven.
Artikel 3. Bekendmaking
Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van de plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 4. 4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC.
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,