Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende criteria regionale arrangementen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 6 februari 2006.
Aanvullende criteria voor toestemming tot verplaatsing ca, intasectorale programma’s verzorgen van onderdelen vbo-programma’s door een andere school voor vbo en plaatsing op het Plan van Scholen in verband met regionale arrangementen
Om regionale knelpunten concreet aan te pakken biedt het toetsingskader Plan van Scholen de mogelijkheid om door samenwerking in een regio of voedingsgebied (een zogenaamd regionaal arrangement) een afdeling in het vbo te stichten ook als niet volledig wordt voldaan aan de wettelijke stichtingsnorm.
Aanvragen voor een regionaal arrangement vmbo zijn veelal integraal van karakter en bevatten niet alleen aanvragen die passen binnen het Plan van Scholen, maar ook aanvragen die betrekking hebben op één of meer van de onderstaande beleidsregels. Vandaar dat de daarvoor in het toetsingskader Plan van Scholen opgenomen regels voor het verkrijgen van toestemming bij een regionaal arrangement van overeenkomstige toepassing worden verklaard.
Bij de beoordeling van de aanvragen tot toestemming per 1 augustus 2002 op basis van de beleidsregels voor:
verplaatsing, omzetting, splitsing en nevenvestiging op grond van artikel 75 WVO, Uitleg Gele OCenW-Regelingen (25 juli 2001,18a);
intrasectorale programma’s, Uitleg OCenW-Regelingen (28 juni 2000, nr. 18);
het verzorgen van onderdelen van een onderwijsprogramma vbo door een andere school voor vbo (Zwolse variant), Uitleg OCenW-Regelingen (28 juni 2000, nr. 18);
ziijn de criteria zoals opgenomen in paragraaf 3.3.2, onder 1 t/m 3 en 5, van het ”Toetsingskader Plan van Scholen 2003-2005” voor een regionaal arrangement vmbo van overeenkomstige toepassing (beleidsregel CFI/FTO-2001/106080 N, Uitleg OCenW-Regelingen 10 oktober 2001, nr. 24).
In afwijking van de indieningsdata in bovengenoemde beleidsregels kunnen aanvragen die onderdeel zijn van regionale arrangementen uiterlijk 15 maart 2002 worden ingediend bij CFI/TVO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Bij de aanvraag moet zijn bijgevoegd:
een toelichting waaruit blijkt op welke wijze wordt voldaan aan de criteria die worden gesteld aan een regionaal arrangement ten aanzien van het onderwijsaanbod;
een beschrijving van de huidige en de gewenste situatie;
het provinciale advies;
de samenwerkingsovereenkomst;
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van scholen binnen de desbetreffende regio die niet meedoen aan het regionale arrangement.
Voor die onderdelen van de aanvraag die betrekking hebben op het Plan van Scholen 2003 - 2005 blijven de reguliere data voor afhandeling zoals genoemd in de desbetreffende regeling van kracht.
Kort samengevat betekent dit een aanvulling op bovengenoemde beleidsregels voorzover een aanvraag gedaan wordt in het kader van een regionaal arrangement. Die aanvulling houdt in, dat afwijking van bovengenoemde beleidsregels mogelijk is als er wordt voldaan aan de criteria voor een regionaal arrangement vmbo zoals geformuleerd in paragraaf 3.3.2, onder 1 t/m 3 en 5, van het ”Toetsingskader Plan van Scholen 2003 - 2005” gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen van 10 oktober 2001, nr. 24.
De bovenstaande afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.
De
staatssecretaris