{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders Wsnp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoeders Wsnp
De Raad voor Rechtsbijstand,
Gelet op:
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Staatsblad 1998, nrs 445 en 447)
Art 4, lid 7 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr 80)
Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel 8 Reisbesluit binnenland
stelt aanvullende regels vast voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders Wsnp:
Artikel 1
Indien bij beëindiging van een Wsnp-zaak de boedel geen ruimte biedt voor uitbetaling van noodzakelijke reiskosten die in het kader van die zaak zijn gemaakt, kan de betreffende bewindvoerder het niet-betaalde deel van deze reiskosten declareren bij het Bureau Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad).
Artikel 2
Daartoe stuurt de bewindvoerder de beschikking van de rechtbank waarin het salaris, verschotten en de (betaalde en niet-betaalde) noodzakelijke reiskosten zijn vastgesteld. Indien hieruit onvoldoende blijkt welke noodzakelijke reiskosten niet uit de boedel kunnen worden vergoed, vult de bewindvoerder het hiervoor bestemde ‘Declaratieformulier reiskosten Wsnp’ in en stuurt dit naar de Raad. Het formulier bevat gegevens over de zaak, data van gemaakte reizen, vertrekpunt en bestemming en reden voor de reis.
Artikel 3
Onder noodzakelijke reiskosten vallen alleen de volgende zaaksgebonden kosten:
kosten voor eenmalig huisbezoek
kosten voor zittingen
kosten voor nader overleg met schuldenaar indien deze absoluut niet naar de bewindvoerder kan toekomen
Niet vergoed worden:
reistijd (deze is opgenomen in de reguliere vergoeding)
kosten voor nader overleg met de schuldenaar als deze geen eigen vervoer heeft
kosten voor nader overleg omdat de bewindvoerder ervoor kiest dit te voeren op het huisadres van de schuldenaar
kosten voor liquidatieactiviteiten (opslaan goederen e.d.). In dit geval mag ervan worden uitgegaan dat de boedel ruimte biedt voor vergoeding van de reiskosten.
Artikel 4
Voor de noodzakelijke reiskosten wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig de vergoeding die krachtens artikel 8 van het Reisbesluit binnenland wordt verleend.
Artikel 5
De Raad kan toetsen:
of de bewindvoerder staat ingeschreven in het daartoe bestemde register,
of de bewindvoerder inderdaad is benoemd in de opgevoerde zaken,
of de declaratie voldoet aan het gestelde in artikel 2,
of de reiskosten noodzakelijk waren ( artikel 3),
of de gedeclareerde afstanden en tarieven juist zijn
of de boedel geen ruimte laat voor vergoeding.
Artikel 6
Indien het door de Raad vastgestelde bedrag overeenkomt met de gedeclareerde reiskosten en betaalt de Raad de declaratie binnen acht weken na ontvangst van de declaratie uit. Wijkt het oordeel van de Raad af van de declaratie, dan informeert de Raad de bewindvoerder schriftelijk over zijn bevindingen binnen acht weken na ontvangst van de declaratie.
Artikel 7
De bewindvoerder kan binnen vier weken na ontvangst van dit schrijven aanvullende informatie naar de Raad sturen.
Artikel 8
De Raad beslist na afloop van deze termijn over de hoogte van de reiskosten en betaalt deze uit op de bank- of girorekening die in de Centrale Database Schuldsanering staat geregistreerd. Via het rekening-courantoverzicht informeert de Raad de bewindvoerder over zijn besluit.
Artikel 9
De toelichting bij dit besluit bevat nadere bijzonderheden omtrent de uitvoering van de regels.
Artikel 10
Deze regels treden in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.
Den Haag, 4 november 2011
De
Minister
Directeur stelsel.
Directeur bedrijfsvoering.