Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ AFDELING I. DE PARTIJEN
+ AFDELING II. OORSPRONGSREGELS
+ AFDELING III. HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE HANDEL
+ AFDELING IV. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullend Protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 25-03-2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullend Protocol bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
de Republiek Bulgarije,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
Ierland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Republiek Hongarije,
Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
Roemenië,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie , hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd,
en
de Europese Unie,
enerzijds, en
de Republiek Korea, hierna „Korea” genoemd,
anderzijds,
hierna „de partijen” genoemd,
Overwegende dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (hierna „de overeenkomst” genoemd), op 6 oktober 2010 te Brussel is ondertekend en sinds 1 juli 2011 voorlopig wordt toegepast.
Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag” genoemd) op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
Kroatië wordt een partij bij de overeenkomst .
Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
Kroatië wordt toegevoegd aan de lijst van partijen bij de overeenkomst .
Artikel 3 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]
1.
De bepalingen van de overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die van Korea naar Kroatië of van Kroatië naar Korea worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van het protocol betreffende oorsprongsregels bij de overeenkomst , en op 1 juli 2013 ofwel onderweg waren of in tijdelijke opslag waren in een douane-entrepot of in een vrije zone in Korea of Kroatië.
2.
In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling verleend, mits binnen twaalf maanden na 1 juli 2013 bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven.
Artikel 5 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]
Artikel 6 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]
Artikel 7 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]
Artikel 8 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Wijzigt de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds; Brussel, 6 oktober 2010.]
1.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de partijen schriftelijke kennisgevingen met elkaar hebben uitgewisseld waarin zij verklaren dat hun respectieve toepasselijke wettelijke vereisten en procedures zijn afgesloten.
2.
Onverminderd lid 1 van dit artikel is dit protocol van toepassing met ingang van 1 juli 2013.
3.
In afwachting van de inwerkingtreding van het protocol komen de partijen overeen het protocol tien (10) dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de voorlopige toepassing van de Europese Unie of van Korea, afhankelijk van welke de laatste is, voorlopig toe te passen.
4.
De kennisgevingen in het kader van dit artikel worden respectievelijk aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken van Korea, dan wel de opvolger daarvan, gericht.
Artikel 10 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
Dit protocol is opgesteld in tweevoud, in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds en Koreaans, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
De Europese Unie communiceert aan Korea de Kroatische taalversie van de overeenkomst . Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de Kroatische taalversie authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol. Artikel 15.16 van de overeenkomst wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
Artikel 11 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
Dit protocol en de bijlagen bij dit protocol maken een integrerend deel uit van de overeenkomst .
Bijlage I [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]
Bijlage II [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]
Bijlage III [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]
Bijlage IV [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]
Bijlage V [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]