Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 t.b.v. Inrichtingssubsidie m.b.t. het natuuroffensief

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 t.b.v. Inrichtingssubsidie m.b.t. het natuuroffensief
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 7, eerste lid en vijfde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000
Besluit:
Artikel 1
Tot 3 september 2002 kunnen aanvragen worden ingediend voor inrichtingssubsidie als bedoeld in artikel 51 of artikel 100 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 ten behoeve van de basis-, plus-, en landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 12 tot en met 56 bij de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.
Artikel 2
Voor de subsidies, bedoeld in artikel 1, wordt een subsidieplafond vastgesteld van € 6.224.000,-.
Artikel 3
Voor verlening van subsidies, waarvoor in artikel 1 van deze regeling een aanvraagperiode is opengesteld, komen alleen in aanmerking aanvragers als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 mei 2002
De
Staatssecretaris