Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
+ HOOFDSTUK II. HET MINISTERIE VAN JUSTITIE
- HOOFDSTUK III. HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
+ HOOFDSTUK IV. HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
+ HOOFDSTUK V. HET MINISTERIE VAN FINANCIËN
+ HOOFDSTUK VI. HET MINISTERIE VAN DEFENSIE
+ HOOFDSTUK VII. HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
+ HOOFDSTUK VIII. HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
+ HOOFDSTUK IX. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
+ HOOFDSTUK X. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
+ HOOFDSTUK XI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet privatisering ABP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
ARTIKEL XI
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]
ARTIKEL XII
[Wijzigt de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.]
ARTIKEL XIII
[Wijzigt de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956.]
ARTIKEL XIV
[Wijzigt de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960.]
ARTIKEL XV
[Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]
ARTIKEL XVI
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
ARTIKEL XVII
[Wijzigt de Wet van 20 december 1984, houdende aanpassing van uitkeringspercentages van ontslaguitkerings- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel (Stb. 657).]
ARTIKEL XVIII
[Wijzigt de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218).]
ARTIKEL XIX
[Wijzigt de Wet van 27 juli 1960, houdende maatregelen met betrekking tot de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding (Stb. 314).]
ARTIKEL XX
[Wijzigt de Wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheids- en onderwijspersoneel (Stb. 347).]
ARTIKEL XXI
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]
ARTIKEL XXII
[Wijzigt de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel.]
ARTIKEL XXIII
[Wijzigt de Wet privatisering RBB.]