Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken
- Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Economische zaken
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 10. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 11. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 12. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 13. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet geregistreerd partnerschap

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
Artikel 2
[Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]
Artikel 3
[Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]
Artikel 4
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]
Artikel 5
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]
Artikel 6
[Wijzigt de Kieswet.]
Artikel 7
[Wijzigt de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.]
Artikel 8
[Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.]
Artikel 9
[Wijzigt de Gemeentewet.]