Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën
- Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Aanpassingswet euro

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, het Burgerlijk Wetboek Boek 1, het Burgerlijk Wetboek Boek 2, het Burgerlijk Wetboek Boek 6, het Burgerlijk Wetboek Boek 8, de Faillissementswet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht, de Pachtwet, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet installaties Noordzee, de Wet op de consignatie van gelden, de Wet op de justitiële documentatie, de Wet op de Kansspelen, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de Wet tarieven in burgerlijke zaken, de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 2
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek, Boek 6.]