Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken
- Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Aanpassingswet euro

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
[Wijzigt de Comptabiliteitswet, de Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds, de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet financiering decentrale overheden, de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten, de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993, de Wet inzake de wisselkantoren, de Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, de Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-staten, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, de Wet op de goudclausules 1937, de Wet op het consumentenkrediet, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]
Artikel 2
[Wijzigt de Wet financieel statuut Koninklijk Huis. ]
Artikel 3
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. ]