Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 1 Aanpassingswet euro

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, de Garantiewet Militairen K.N.I.L., de Garantiewet Surinaamse pensioenen, de Gemeentewet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, de Kieswet, de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, de Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen, de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, de Wet bezoldiging Nationale ombudsman, de Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, de Wet op de Raad van State, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders, de Wet Rietkerkuitkering, de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Wet subsidiëring politieke partijen en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]