Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 25 november 2013, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de Wet op de Kamer van Koophandel (Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2013, nr. WJZ / 13161457;
Gelet op
artikel 16, eerste lid, van de Prijzennoodwet;
artikel 24, tweede lid, onder b, van de Colportagewet;
artikel 70, vierde lid, van de Woningwet;
artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;
artikel 4:20, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;
artikel 110, derde lid, van de Wet geluidhinder;
artikel 15.13, tweede lid, van de Wet milieubeheer;
de artikelen 1.5, derde lid, 1.45, vierde lid, 1.47a, tweede lid, 1.50, tweede lid, 2.2, derde lid, 2.4a, tweede lid, en 2.6, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen;
de artikelen 8, onderdeel b, 19, eerste lid, 20, vierde lid, 39 en 51 van de Handelsregisterwet 2007;
artikel 67 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
artikel 4 van de Kaderwet BZK-subsidies, en
artikel 107, zevende lid, van de Vreemdelingenwet 2000;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 oktober 2013, nr. W15.13.0351/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ / 13175769;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit akten van colportageovereenkomsten.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit draagbare blustoestellen 1997.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit geluidhinder.]
Artikel VII
Het Besluit heffingen kamers van koophandel en fabrieken wordt ingetrokken.
Artikel VIII
Het Besluit instelling, gebiedsindeling en bestuursgrootte kamers van koophandel en fabrieken wordt ingetrokken.
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit milieusubsidies.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit SUWI.]
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Handelsregisterbesluit 2008.]
Artikel XIV
[Wijzigt het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten.]
Artikel XV
[Wijzigt het Kaderbesluit BZK-subsidies.]
Artikel XVI
[Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.]
Artikel XVII
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop hoofdstuk 12 van de Wet op de Kamer van Koophandel in werking treedt.
Artikel XVIII
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 25 november 2013
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de tiende december 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,