Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit van een aantal amvb's gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 ivm verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 18 juni 1996, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 augustus 1995, nr. RV 196759, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, alsmede op de wet van 29 maart 1996 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ( Stb . 257);
De Raad van State gehoord (advies van 17 november 1995, nr. W09.95.0458);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juni 1996, nr. 220335, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Voertuigreglement.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Kentekenreglement.]
ARTIKEL III
[Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]
ARTIKEL IV
[Wijzigt Het Besluit van 7 april 1995, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 247).]
1.
Voor de toepassing van artikel 49, vijfde lid, van het Reglement rijbewijzen, wordt, indien het laatste rijbewijs is afgegeven door Onze Minister, door de Dienst Wegverkeer een kopie van het aanvraagformulier verstrekt.
2.
Voor de toepassing van artikel 141, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen, deelt Onze Minister, indien het rijbewijs door hem is afgegeven, de uitslag van het onderzoek en het naar aanleiding daarvan door hem genomen besluit tevens mede aan de Dienst Wegverkeer.
ARTIKEL VI
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet van 29 maart 1996 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 , houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer ( Stb . 257) in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 juni 1996
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,
Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996
De Minister van Justitie,