Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 24 augustus 2012 tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie in verband met de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 juli 2012, nr. IVV/LZW/2012/10890;
Gelet op de artikelen 8, tweede lid, en 14, eerste lid, van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2012);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 augustus 2012, nr. IVV/LZW/2012/12224;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie.]
Artikel II
Op de persoon die op de dag voor inwerkingtreding van de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets recht heeft op een aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 8 van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie, wordt tot het tijdstip waarop het recht op die aanvullende uitkering eindigt doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2013 in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie in het eerste lid, onderdeel a, voor «gehuwd is» gelezen «tot een gezin behoort» en in het vierde lid voor «gehuwde» telkens gelezen «gezin» indien dit leidt tot een hogere aanvullende uitkering.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 augustus 2012
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vierde september 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,