Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 december 2009, houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit accijns
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 30 november 2009, nr. DV 2009-700 U;
Gelet op artikelen 2, achtste lid, 2a, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 2e, derde en vierde lid, 41, eerste lid, 50b, eerste lid, 50d, tweede lid, 50f, vierde lid, 64, eerste lid, 65, eerste lid, 66, eerste lid, 66a, eerste lid, 66b, eerste lid, 67, eerste lid, 68, eerste lid, 70, eerste lid, 71, eerste lid, 80, eerste lid, 85, eerste lid, van de Wet op de accijns en artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2009, no. W06.09.0510/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 2009, nr. DV 2009/741;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit accijns.]
Artikel II
De bij dit besluit gewijzigde artikelen van het Uitvoeringsbesluit accijns zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing voor zover zij betrekking hebben op de heffing van accijns waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die accijns zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.
1.
De in de artikelen 2, 2a, 2b en 3 van het Uitvoeringsbesluit accijns, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, voorziene procedures ter zake van de in die artikelen bedoelde overbrengingen van accijnsgoederen blijven van toepassing op overbrengingen, die zijn aangevangen vóór 1 januari 2011.
2.
De in de artikelen 3a, 3c, 4, 5 en 6 van het Uitvoeringsbesluit accijns, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, voorziene procedures ter zake van de in die artikelen bedoelde overbrengingen van accijnsgoederen blijven van toepassing op overbrengingen, die zijn aangevangen vóór 1 januari 2011, indien deze overbrengingen niet geschieden onder dekking van een e-AD.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2010.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 december 2009
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2009
De Minister van Justitie ,