Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Minister van algemene zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
- Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financien
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 5.1
[Wijzigt het Meeteenhedenbesluit 2006.]
Artikel 5.2
[Wijzigt het Besluit draadomroep en kabelinrichtingen BES.]
Artikel 5.3
[Wijzigt het Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES.]
Artikel 5.4
[Wijzigt het Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES.]
Artikel 5.5
[Wijzigt het Besluit minimumtarieven koeriersdiensten BES.]
Artikel 5.6
[Wijzigt het Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES.]
Artikel 5.7
[Wijzigt het Besluit postzendingen BES.]
Artikel 5.8
[Wijzigt het Besluit radioamateurs BES.]
Artikel 5.9
[Wijzigt het Besluit radio-elektrische inrichtingen BES.]
Artikel 5.10
[Wijzigt het Besluit randapparatuur BES.]
Artikel 5.11
[Wijzigt het Besluit telecommunicatie scheepvaart BES.]
Artikel 5.12
[Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES.]
Artikel 5.13
[Wijzigt het Besluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties BES.]
Artikel 5.14
[Wijzigt het Handelsregisterbesluit 2009 BES.]
Artikel 5.15
[Wijzigt het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES.]
Artikel 5.16
[Wijzigt het Mijnbesluit BES.]
Artikel 5.17
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit merken BES.]
Artikel 5.18
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit chemische wapens BES.]