Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Minister van algemene zaken
+ Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 3. Minister van Buitenlandse Zaken
+ Hoofdstuk 4. Minister van Defensie
+ Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 6. Minister van Financien
+ Hoofdstuk 7. Minister voor Jeugd en Gezin
+ Hoofdstuk 8. Minister van Justitie
+ Hoofdstuk 9. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat
- Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 14. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 16. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 13.1
[Wijzigt het Besluit etikettering van levensmiddelen BES.]
Artikel 13.2
[Wijzigt het Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES.]
Artikel 13.3
[Wijzigt het Besluit zoetstoffen in levensmiddelen BES.]
Artikel 13.4
[Wijzigt het Besluit kleurstoffen in levensmiddelen BES.]
Artikel 13.5
[Wijzigt het Besluit additieven in levensmiddelen BES.]
Artikel 13.6
[Wijzigt het Besluit visserij producten 1999 BES.]
Artikel 13.7
[Wijzigt het Besluit verpakte geneesmiddelen BES.]
Artikel 13.8
[Wijzigt het Besluit beperking tabaksgebruik BES.]
Artikel 13.9
[Wijzigt het Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES.]
Artikel 13.10
[Wijzigt het Besluit vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven BES.]
Artikel 13.11
[Wijzigt het Besluit tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES.]
Artikel 13.12
[Wijzigt het Besluit geneeskunde BES.]
Artikel 13.13
[Wijzigt het Besluit uitoefening van de tandheelkunst BES.]
Artikel 13.14
[Wijzigt het Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES.]
Artikel 13.15
[Wijzigt het Besluit bevoegdheid verloskundigen BES.]
Artikel 13.16
[Wijzigt het Besluit ter uitvoering van de artikelen 16 en 19 van de Wet medisch tuchtrecht BES.]
Artikel 13.17
[Wijzigt het Besluit beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren BES.]
Artikel 13.18
[Wijzigt het Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES.]
Artikel 13.19
[Wijzigt het Besluit zorg BES.]
Artikel 13.20
[Wijzigt het Besluit AVBZ-premie-inkomensgrens 2002 BES.]
Artikel 13.21
[Wijzigt het Besluit uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten BES.]
Artikel 13.22
[Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden AVBZ BES.]
Artikel 13.23
[Wijzigt het Besluit vergoeding kosten geneesmiddelen BES.]
Artikel 13.24
[Wijzigt het Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4, lid 2, van de Wet Ongevallenverzekering BES.]
Artikel 13.25
[Wijzigt het Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden, 2 en 3 van de Wet Ongevallenverzekering BES.]
Artikel 13.26
[Wijzigt het Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste april 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden 2 en 3 van de Wet Ziekteverzekering BES.]