Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 2. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ Hoofdstuk 3. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 4. Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 5. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 19 maart 2007, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Geneesmiddelenwet en houdende aanpassing van een aantal andere besluiten (Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2006, kenmerk DWJZ/SWW-2732373;
Gelet op de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen, de Opiumwet, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Warenwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet op de orgaandonatie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet milieubeheer, het Wetboek van Koophandel en de Diergeneesmiddelenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2007, nr. W13.07.0008/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2007, kenmerk DWJZ/SWW-2753622
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.1
[Wijzigt het Besluit actieve implantaten.]
Artikel 1.2
[Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.]
Artikel 1.3
[Wijzigt het Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen.]
Artikel 1.4
[Wijzigt het Opiumwetbesluit.]
Artikel 1.5
[Wijzigt het Besluit opleidingseisen apotheker.]
Artikel 1.6
[Wijzigt het Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent.]
Artikel 1.7
[Wijzigt het Besluit zorgverzekering.]
Artikel 1.8
[Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.]
Artikel 1.9
[Wijzigt het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten.]
Artikel 1.10
[Wijzigt het Warenwetbesluit Verpakte waters.]
Artikel 1.11
[Wijzigt het Warenwetbesluit voedingssupplementen.]
Artikel 1.12
[Wijzigt het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.]
Artikel 1.13
[Wijzigt het Besluit maatschappelijke ondersteuning.]
Artikel 1.14
[Wijzigt het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.]
Artikel 1.15
[Wijzigt het Besluit hersendoodprotocol.]
Artikel 1.16
[Wijzigt het Besluit donorregister.]
Artikel 1.17
[Wijzigt het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]
Artikel 2.1
[Wijzigt het Diergeneesmiddelenbesluit.]
Artikel 3.1
[Wijzigt het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen.]
Artikel 4.1
[Wijzigt het Besluit dagboeken voor schepen 1970.]
Artikel 5.1
[Wijzigt het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen.]
Artikel 5.2
[Wijzigt het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen.]
Artikel 5.3
[Wijzigt het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.]
Artikel 6.1
Indien het bij koninklijke boodschap van 8 december 2003 ingediende voorstel van Wet, houdende vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet (Kamerstukken II, 2003/2004, 29 359), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Artikel 6.2
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 maart 2007
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de twaalfde april 2007
De Minister van Justitie ,