Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 15 maart 2012 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van het Bouwbesluit 2012 (Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari, nr. 2012-0000022317, CZW;
Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 2.1, eerste lid, onder d, en derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.4, eerste lid, van de Crisis- en Herstelwet, artikel 10 van de Drank- en Horecawet, artikel 28, eerste lid, van de Drinkwaterwet, artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de artikelen 108, 110, 114a, 130 en 174 van de Wet geluidhinder, de artikelen 8.1a en 10.12, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer en de artikelen 8, achtste lid, 120 en 120a van de Woningwet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2012, nr. W04.12.0020/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 maart 2012, nr. 2012-0000141642, CZW;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt het Besluit energieprestatie gebouwen.]
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]
Artikel 3
[Wijzigt het Experimentenbesluit excellente gebieden.]
Enig artikel
[Wijzigt het Besluit militaire luchthavens.]
Artikel 1
[Wijzigt het Asbestverwijderingsbesluit 2005.]
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.]
Artikel 3
[Wijzigt het Besluit burgerluchthavens.]
Artikel 4
[Wijzigt het Besluit geluidhinder.]
Artikel 5
[Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.]
Artikel 6
[Wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.]
Artikel 7
[Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]
Artikel 8
[Wijzigt het Drinkwaterbesluit.]
Artikel 9
[Wijzigt het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer.]
Artikel 10
[Wijzigt het Vuurwerkbesluit.]
Enig artikel
[Wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit.]
Enig artikel
[Wijzigt het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.]
1.
Dit besluit treedt, met uitzondering van hoofdstuk 1, artikel 1, en hoofdstuk 3, de artikelen 2, 3, 9 en 10, in werking op het tijdstip bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.
2.
Hoofdstuk 1, artikel 1, treedt in werking op het tijdstip dat artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.
3.
Hoofdstuk 3, de artikelen 2, 3, 9 en 10, treedt in werking vier weken na de datum van uitgifte van het staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 maart 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,