Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingsbesluit besluit subsidies energieprogramma's

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 7 december 2001, houdende aanpassing van het Besluit subsidies energieprogramma's aan de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 november 2001, nr. WJZ 01056965;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W10.01.0584/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2001, nr. WJZ 01062219;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit subsidies energieprogramma's.]
Artikel II
Het Besluit subsidies energieprogramma's , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 december 2001
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,