Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8 Aanpassing wetgeving inzake gemeenschappelijke bepalingen voor hef- en verladingsapparatuur SZW – Uitvoering EEG-richtlijnen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het Liftinstituut verricht ten hoogste één maal per tijdvak van twaalf maanden een EEG-controle met betrekking tot liftonderdelen van een type ten aanzien waarvan door hem een verklaring van EEG-typeonderzoek is afgegeven. Het gaat daarbij na:
a. of de aanvrager beschikt over de in artikel 7, onder c, bedoelde uitrusting alsmede of de aanvrager met behulp van die uitrusting controleert of de liftonderdelen overeenstemmen met het type ten aanzien waarvan de verklaring van EEG-typeonderzoek is afgegeven;
b. of door hem genomen monsters van die onderdelen overeenstemmen met het type bedoeld onder a, en
c. of op die onderdelen geen merktekens en aanduidingen zijn aangebracht, die tot verwarring met het EEG-merkteken aanleiding kunnen geven.
Indien de plaats waar het monster moet worden genomen, op het grondgebied van een andere lid-staat van de Europese Economische Gemeenschap, of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte’ is gelegen, verzoekt het Liftinstituut een door die lid-staat erkende instantie na te gaan of voldaan is aan het gestelde in de eerste zin, onder b, en hem van het resultaat daarvan in kennis te stellen.