Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Besluiten
3. Resoluties die vervallen
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing van enige beleidsbesluiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2010.
Aanpassing van enige beleidsbesluiten
1. Inleiding
In verband met de vervanging van de gulden door de euro is een aantal beleidsbesluiten aangepast. Voor al deze besluiten geldt dat zij op de nominatie staan om binnen afzienbare tijd inhoudelijk te worden gewijzigd. Om te voorkomen dat in de tussentijd onzekerheid bestaat over de omrekening van gulden bedragen is voor die besluiten in dit besluit alleen de aanpassing aan de euro geregeld.
Het gaat om de volgende besluiten:
I. Resolutie van 31 augustus 1972, nr. B72/20182 (Eurocontrol);
II. Resolutie van 8 mei 1979, nr. 079 – 769 (Europese Octrooi organisatie);
III. Resolutie van 4 juni 1980, nr. 079 – 2057 (Belasting- en premieheffing functionarissen Europees Octrooibureau);
IV. Resolutie van 30 juni 1980, nr. 080 – 1527 (Rechtspositie van leden van in België of in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde NAVO-krijgsmachten en civiele diensten die hier te lande verblijven);
V. Resolutie van 13 oktober 1981, 081 – 2172 (International Service for National Agricultural Research (ISNAR);
VI. Resolutie van 1 maart 1985, nr. 085 – 238 (ACS – EEG Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling);
VII. Resolutie van 2 juni 1988, nr. 088 – 1170 (Iran – United States Claims Tribunal);
VIII. Resolutie van 8 juni 1989, nr. IFZ89/501 (African Management Services Company BV);
IX. Resolutie van 6 mei 1991, nr. IFZ91/582 (Internationale Organisatie voor Migratie);
X. Resolutie van 30 oktober 1991, nr. IFZ91/1112 (Internationale Nikkel Studie Groep);
XI. Resolutie van 11 december 1991, nr. IFZ91/1623 (Instituut voor nieuwe technologieën van de Universiteit van de Verenigde Naties);
XII. Resolutie van 11 juni 1993, nr. IFZ93-342 (Vrijstelling van omzetbelasting bij intra-communautaire aankopen door ambassades en consulaten (…);
XIII. Resolutie van 28 april 1994, nr. IFZ94/435 (Nederlandse Taalunie);
XIV. Resolutie van 18 augustus 1994, nr. IFZ94/366 (Voorbereidende Commissie voor de Organisatie voor het verbod op chemische wapens);
XV. Resolutie van 23 juni 1995, nr. IFZ95/831M (Diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns (…) kansspelbelasting);
XVI. Resolutie van 27 februari 1991, nr. IFZ90/2122 (Uitvoering van de op 19 oktober 1970 tussen Nederland en België gesloten overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting; grensarbeiders).
I. Resolutie van 31 augustus 1972, nr. B72/20182 (Eurocontrol), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.03.
– in § 4 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
II. Resolutie van 8 mei 1979, nr. 079 – 769 (Europese Octrooi organisatie), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.07.
– in § 4.5 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
III. Resolutie van 4 juni 1980, nr. 079 – 2057 (Belasting- en premieheffing functionarissen Europees Octrooibureau), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.08.
– in § 5 wordt voor f 104 gelezen: € 47.
IV. Resolutie van 30 juni 1980, nr. 080 – 1527 (Rechtspositie van leden van in België of in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde NAVO-krijgsmachten en civiele diensten die hier te lande verblijven), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.09.
– in § 7.2 wordt voor f 500 gelezen: € 227.
V. Resolutie van 13 oktober 1981, 081 – 2172 (International Service for National Agricultural Research (ISNAR), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.11.
– in § 3.5 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
VI. Resolutie van 1 maart 1985, nr. 085 – 238 (ACS – EEG Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.14.
– in § 4.5 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
VII. Resolutie van 2 juni 1988, nr. 088 – 1170 (Iran – United States Claims Tribunal), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.17.
– in § 3.5 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
VIII. Resolutie van 8 juni 1989, nr. IFZ89/501 (African Management Services Company BV), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.19.
– in § 3.5 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
IX. Resolutie van 6 mei 1991, nr. IFZ91/582 (Internationale Organisatie voor Migratie), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.21;
– in § 3.3 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
X. Resolutie van 30 oktober 1991, nr. IFZ91/1112 (Internationale Nikkel Studie Groep), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.22;
– in § 3.3 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
XI. Resolutie van 11 december 1991, nr. IFZ91/1623 (Instituut voor nieuwe technologieën van de Universiteit van de Verenigde Naties), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.23;
– in § 3.3 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
XII. Resolutie van 11 juni 1993, nr. IFZ93-342 (Vrijstelling van omzetbelasting bij intra-communautaire aankopen door ambassades en consulaten en de leden daarvan, internationale organisaties en bepaalde functionarissen daarvan, en NAVO-onderdelen, als bedoeld in artikel 15, lid 10, van de Richtlijn 77/388/EEG en artikel 23, lid 1, van de Richtlijn 92/12/EEG), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij het besluit van 17 april 1998, nr. IFZ98/123M, opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.24;
– in § 2 wordt voor guldens gelezen: euro’s.
XIII. Resolutie van 28 april 1994, nr. IFZ94/435 (Nederlandse Taalunie), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.25;
– in § 3.3 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
XIV. Resolutie van 18 augustus 1994, nr. IFZ94/366 (Voorbereidende Commissie voor de Organisatie voor het verbod op chemische wapens), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.26;
– in § 3.5 wordt voor f 500 telkens gelezen: € 227.
XV. Resolutie van 23 juni 1995, nr. IFZ95/831M (Diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns (…) kansspelbelasting), opgenomen in het boekwerk IFZ onder nummer 890.00.27;
in de inhoudsopgave moet in hoofdstuk 5.2, § 5.2.2 als vervallen worden beschouwd;
in de inhoudsopgave moet in hoofdstuk 5.2, § 5.2.3 voor 500 gulden € 225 worden gelezen;
in § 5.1.6 wordt voor 5.000 gulden gelezen € 2.269;
§ 5.2.2 moet als vervallen worden beschouwd;
in § 5.2.3 aanhef en tekst moet voor 500 gulden gelezen worden: € 225;
in § 5.2.3 kan de laatste zin als vervallen worden beschouwd.
XVI. Resolutie van 27 februari 1991, nr. IFZ90/2122, laatstelijk gewijzigd bij de resolutie van 5 november 1991, nr. IFZ91/1520 (Uitvoering van de op 19 oktober 1970 tussen Nederland en België gesloten overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting; grensarbeiders).
– in bijlage II wordt voor ‘fl’ gelezen: €.
3. Resoluties die vervallen
De volgende resoluties hebben hun belang verloren en kunnen vervallen:
I. Resolutie van 17 november 1986, nr. 086 – 3142, laatstelijk gewijzigd bij resolutie van 21 november 1991, nr. IFZ91/1073 (Toepassing van het progressievoorbehoud ten aanzien van functionarissen van internationale organisaties en toepassing van de tariefgroepindeling);
II. Besluit van 24 oktober 1995, nr. IFZ95/515M (Fiscale voorrechten en immuniteiten ten behoeve van de eenheid in Bilthoven van het regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie).
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.