Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen
Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen
Artikel 3. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen
Artikel 4. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen
Artikel 5. In-de-plaats-treding
Artikel 6. Bekendmaking
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 september 1996, Stb. 1996, 449 en artikel 155 van de Wet op het primair onderwijs;
Gelezen het raadsbesluit als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 september 1996, Stb. 1996, 449 van de gemeente Heusden van 3 maart 1998;
Besluit:
Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen
Voor de gemeente Heusden de navolgende opheffingsnormen vast te stellen voor de gebiedsdelen zoals vermeld:
Gemeente Gebied 1 Opheffingsnorm Gebied 2 Opheffingsnorm
Heusden Drunen/Vlijmen 120 Heusden 80
Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen
De in artikel 1 genoemde opheffingsnormen gelden vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 juli 1998.
Artikel 3. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen
Gemeente Gebied 1 Opheffingsnorm Gebied 2 Opheffingsnorm
Heusden Drunen/Vlijmen 123 Heusden 82
Artikel 4. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen
De in artikel 3 genoemde opheffingsnormen gelden voor een tijdvak van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 augustus 1998.
Artikel 5. In-de-plaats-treding
De in artikel 1 en in artikel 3 genoemde opheffingsnormen treden, met ingang van genoemde data voor de inwerkingtreding, in de plaats van de normen die voor de betrokken gemeente zijn vastgesteld in de bijlage bij de Wet op het basisonderwijs en in de plaats van de normen die voor deze gemeente zijn vastgesteld bij afzonderlijke wet of regeling.
Artikel 6. Bekendmaking
Deze regeling zal worden geplaatst in OCenW-Regelingen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden'.
De
staatssecretaris