Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Aanpassing rekenregels zorgformatie en extra m.i.
Rekenregel zorgformatie
Rekenregel extra materiële instnahouding (m.i.)
Componenten rekenregels
3. Voorbeeldberekening zorgformatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing rekenregels zorgformatie en extra vergoeding materiële instandhouding speciale scholen voor basisonderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanpassing rekenregels zorgformatie en extra vergoeding materiële instandhouding speciale scholen voor basisonderwijs
1. Inleiding
De aanspraak op zorgformatie van sbo’s is geregeld in artikel 122 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De aanspraak op een extra vergoeding voor materiële instandhouding (m.i.) is geregeld in artikel 115 van de WPO. Op grond van deze artikelen wordt de gezamenlijke sbo’s in een samenwerkingsverband zorgformatie, respectievelijk extra m.i. toegekend voor 2% van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. Deze zorgformatie en extra m.i. wordt over de afzonderlijke sbo’s binnen een samenwerkingsverband verdeeld naar rato van het aantal leerlingen van elk van die scholen op genoemde datum.
Met ingang van het schooljaar 2000-2001 zal de rekenregel voor de vaststelling van de wettelijke aanspraak van sbo’s op zorgformatie worden aangepast. De rekenregel voor de extra m.i. zal met ingang van het jaar 2001 worden aangepast. De aanpassing van de rekenregels heeft betrekking op de afrondingen die moeten worden toegepast en kan ten opzichte van de oude rekenregels alleen verschil maken voor sbo’s die tezamen met één of meer andere sbo’s aan hetzelfde samenwerkingsverband deelnemen. Als zich een verschil voordoet is dat doorgaans beperkt tot enkele fre’s (zorgformatie) of enkele tientallen guldens (m.i.) per sbo meer of minder.
Tot deze aanpassingen is besloten omdat de nieuwe rekenregels beter aansluiten bij de wettelijk geregelde aanspraak op zorgformatie en m.i. dan de oude rekenregels. De nieuwe rekenregel voor de zorgformatie zal worden opgenomen in het Formatiebesluit WPO. De nieuwe rekenregel voor m.i. zal worden opgenomen in de Programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2001.
Rekenregel zorgformatie
Met ingang van het schooljaar 2000-2001 zal het aantal fre’s zorgformatie dat een sbo in een samenwerkingsverband ontvangt (H), worden berekend aan de hand van de volgende rekenregel:
H = p/q x [0,02 x r] x 13,5 formatierekeneenheden.
Rekenregel extra materiële instnahouding (m.i.)
Met ingang van het jaar 2001 zal de extra m.i.-vergoeding voor een sbo in een samenwerkingsverband (I), worden berekend aan de hand van de volgende rekenregel:
I = p/q x [0,02 x r] x extra m.i.-bedrag per leerling.
Componenten rekenregels
De componenten in bovengenoemde rekenregels hebben de volgende inhoud.
p = het aantal leerlingen van de sbo, voor zover dit aan het desbetreffende samenwerkingsverband is toe te rekenen,
q = het totale aantal leerlingen van alle sbo’s die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen en
r = het totale aantal leerlingen van alle basisscholen en sbo’s die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor sbo’s uitsluitend voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen.
In bovengenoemde rekenregels wordt de factor [0,02 x r] rekenkundig afgerond op een geheel getal.
3. Voorbeeldberekening zorgformatie
Hieronder wordt de rekenregel voor de zorgformatie uitgewerkt in een voorbeeld van een verband met 5191 leerlingen waaraan 3 sbo’s deelnemen die tezamen 191 leerlingen tellen.
Eerst wordt de waarde vastgesteld van 2% van alle leerlingen, rekenkundig afgerond.
Totaal sbo-lln Totaal bo-lln Totaal lln swv 2% van alle leerlingen
191 5000 5191 0,02 x 5191 = 103,82 = 104

Vervolgens kan de (eveneens rekenkundig af te ronden) zorgformatie worden vastgesteld waarop de verschillende sbo’s aanspraak maken.