Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2006.
Regeling houdende aanpassing van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding ongebruikelijke trans-acties
De Minister van Financiën en de Minister van Justitie;
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
Na overleg met het meldpunt bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
Gehoord de Begeleidingscommissie bedoeld in artikel 14 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
Besluiten:
Artikel 1
De indicatoren vastgesteld in bijlage A bij de Ministeriële Regeling van 20 januari van 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 1 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeling.
Artikel 2
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 2 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage B bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
Voor alle indicatoren geldt:-
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;-
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’waarvan wordt vermoed dat deze verband houdt met witwassen’ vervangen door: waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
Artikel 3
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
Voor alle indicatoren geldt:-
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;-
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.
Artikel 4
De indicatoren vastgesteld in bijlage D bij de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 5 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage D bij deze regeling.
Artikel 5
De indicatoren vastgesteld in bijlage E bij de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 6 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage E bij deze regeling.
Artikel 6
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 7 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage F bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
Voor alle indicatoren geldt:-
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;-
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
b. De indicator zoals opgenomen in I onder A wordt vervangen door:
A. Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.
c. In I onder B wordt de zinsnede ’het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000.
d. In I onder C wordt de zinsnede ’transacties boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: transacties boven f 25.000.
B. De indicatoren zoals opgenomen in II onder A en B worden vervangen door:Vermoedelijke witwastransacties:
transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.Ontduiken grensbedrag:
voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1995.
Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister