Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Aanpassing Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Handelende na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 2, onder b, ten 1°, artikel 7, eerste lid, onder b, artikel 9, eerste lid, onder c, en artikel 12 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.]
Artikel II
Het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel zoals luidend voor 1 januari 2001 blijft van toepassing op beslissingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister