Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassing bedragen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
Aanpassing bedragen Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;
Besluit:
Artikel 1
Ten aanzien van de verzoekschriften die zijn ontvangen in de periode 1 september 1999 tot en met 31 augustus 2000 worden de bedragen, bedoeld in artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, aangepast als volgt:
a. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, eerste lid, van dat besluit bedraagt f 1928,- per verzoekschrift;
b. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder a, van dat besluit bedraagt f 5988,- per verzoekschrift;
c. de vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 2, tweede lid, onder b, van dat besluit bedraagt f 406,- per verzoekschrift.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister