Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Bekostigde beroepsopleidingen
2.1. Aanmelden
2.2. Nieuw aanbod bekostigde beroepsopleiding
2.3. Bestaand aanbod van geregistreerde kwalificaties
2.4. Vervallen kwalificaties
2.5. Vervroegde invoering
2.6. Gegevens instelling
3. Nieuwe examensystematiek beroepsopleidingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) bekostigde beroepsopleidingen 2005 - 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 september 2005.
3. Nieuwe examensystematiek beroepsopleidingen
Wellicht ten overvloede wijs ik u op de nieuwe rol van de exameninstellingen in verband met vernieuwing van de examensystematiek bij de beroepsopleidingen.
Het gevolg van de wetswijziging voor de exameninstellingen is dat ze in de nieuwe systematiek niet meer de externe legitimering zullen verzorgen, maar in opdracht van onderwijsinstellingen examens kunnen verzorgen of diensten en producten kunnen leveren voor examens.
De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examens van de door de instelling verzorgde beroepsopleidingen. Het KCE (Kwaliteits Centrum Examinering) houdt toezicht op de examenkwaliteit aan de hand van de standaarden voor de examenkwaliteit die de minister heeft vastgesteld. In het geval een examen niet in voldoende mate aan de standaarden voldoet, kan de minister het -expliciet onderscheiden- recht op examinering (per opleiding) intrekken (sanctie).
Na drie volledige schooljaren kan de instelling weer het recht op examinering verkrijgen door middel van een hernieuwde aanvraag.
De onderwijsinstelling moet (in geval van sanctie) of mag (in alle andere gevallen) de examinering van een beroepsopleiding uitbesteden aan een andere onderwijs- of exameninstelling die over het recht op examinering voor de betreffende opleiding beschikt. Na uitbesteding berust de verantwoordelijkheid voor de examinering van de betreffende opleiding volledig bij die andere (examen) instelling.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de voorlichtingspublicatie ’ Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs’ , Gele Katern nummer 13 van 28 juli 2004.
De
staatssecretaris